بازدید معاون علمی رییس جمهور از شرکت‌های شهرک صنعتی رفسنجان | یک دنیا خبر