وزیر خارجه مالزی: در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره کشتی توقیف‌شده در ایران هستیم | یک دنیا خبر