مورنو: سبک خاص خودم را در موناکو پیش می‌برم | یک دنیا خبر