واکنش وزیر ورزش به واگذاری استقلال و پرسولیس | یک دنیا خبر