روسیه حملات آمریکا به عراق و سوریه را غیرقابل قبول دانست | یک دنیا خبر