بحرین: از تمامیت ارضی کشورهای عربی حمایت می‌کنیم | یک دنیا خبر