حمایت تلویحی ریاض از حمله آمریکا به «الحشد الشعبی» عراق | یک دنیا خبر