ارایه «ستاره بازی» به دفتر جشنواره‌ی فیلم فجر | یک دنیا خبر