به یاد «بهرام صادقی»، پسر کوچک خرده‌فروش نجف‌آبادی | یک دنیا خبر