آیا در طب سنتی راهکاری برای بیماری‌های ویروسی مانند "کرونا" وجود دارد؟ | یک دنیا خبر