صلاحیت ۱۲۸ داوطلب مجلس در استان یزد تایید شد | یک دنیا خبر