نشست کنشگری روحانیت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد | یک دنیا خبر