پیام لاریان: تضمینی برای اجرای همه نمایشنامه‌ها در آینده وجود ندارد | یک دنیا خبر