سودای سیمرغ l «تومان» برای اکران کوتاه نمی‌شود | یک دنیا خبر