مخالفت باشگاه سپاهان با حضور قلعه نویی در تیم ملی فوتبال | یک دنیا خبر