ضرب و شتم عوامل صداوسیمای مرکز یزد در مسابقه فوتبال | یک دنیا خبر