تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها تغییری ندارد/ تحویل روزانه 70 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها | یک دنیا خبر