کمک ابررایانه‌ها به مرتبط کردن درهم تنیدگی کوانتومی با قهوه سرد! | یک دنیا خبر