۲۰ کشته در حمله تروریستی در بورکینافاسو | یک دنیا خبر