حمایت کری از بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا | یک دنیا خبر