اهدای فانوس‌ها به برگزیدگان نهمین جشنواره عمار | یک دنیا خبر