با این دوربین، نوزادان فیلم‌بردار می‌شوند | یک دنیا خبر