شیوع آنفلوانزای خوکی در گرجستان/ دانشگاه ها نیز تعطیل شد | یک دنیا خبر