آخرین وضعیت خط ۷ مترو/چرا مترو کند پیش می‌رود؟ | یک دنیا خبر