مصوبه ۳۰۰ میلیون دلاری دولت چه کسانی را تقویت می‌کند؟ | یک دنیا خبر