مهاجم جدید پرسپولیس به تمرینات اضافه شد | یک دنیا خبر