شکایت آدیداس از ستاره بارسلونا نتیجه داد | یک دنیا خبر