افزوده شدن قابلیت لغو ارسال اطلاعات از ویندوز 10 به مایکروسافت | یک دنیا خبر