مدل مفهومی مینی‌ون الکتریکی Project Vector رونمایی شد | یک دنیا خبر