نخستین دو مورد مبتلایان به کرونا در ایران فوت کردند | یک دنیا خبر