اکو آرت»؛ جنبش هنری برای توجه به مشکلات زیست‌محیطی | یک دنیا خبر