صادرات نفت خام عربستان 11 درصد کاهش یافت | یک دنیا خبر