نشست اوپک روزهای پنجم و ششم مارس برگزار می‌شود/ تصمیم جدید برمبنای تاثییر کرونا بر بازار | یک دنیا خبر