برنامه کنسرت‌های پایتخت؛ سنگینی کفه موسیقی پاپ | یک دنیا خبر