عکسی غیرمتعارف از مهاجم پرسپولیس در دبی | یک دنیا خبر