اخبار کرونا | ,ثبت اولین قربانی در کره جنوبی؛ کاهش روند ابتلا در چین | یک دنیا خبر