پیشنهاد وزارت بهداشت درباره محدود کردن رفت و آمد در اماکن زیارتی قم | یک دنیا خبر