ابتلای سه نفر به ویروس کرونا در قم و اراک | یک دنیا خبر