صندوق‌های رای در همه مناطق آذربایجان‌شرقی مستقر شدند | یک دنیا خبر