ویروس کرونا بازارهای بورس و ارزش پول‌ کشورها را تهدید می‌کند | یک دنیا خبر