خط و نشان پرسپولیس با خرید جدیدش ؛ سرعت در دستور کار تاکتیکی و بدنسازی برانکو | یک دنیا خبر