واکنش کلوپ درباره نقل و انتقالات زمستانی لیورپول | یک دنیا خبر