​دیدار مشاور امور بانوان رییس بنیاد شهید با همسران جانبازان در روز پرستار | یک دنیا خبر