معرفی نامزدهای جایزه‌ رمان گمانه‌زن نوفه | یک دنیا خبر