معاون وزیر صنعت: افزایش زمان ثبت سفارش کالا به 6ماه | یک دنیا خبر