ابلاغ‌خرید‌کالای‌کم‌مصرف‌گرمایشی، جنبه‌نمایشی دارد! | یک دنیا خبر