برانکو برای جذب بازیکن وسواس زیادی دارد/ بودیمیر را زیاد نمی شناسم | یک دنیا خبر