ایران ۲ - ویتنام صفر/ شاگردان کی‌روش با اتوبوس ویتنامی به مرحله بعد رسیدند | یک دنیا خبر