دموکرات جنجالی آمریکا رقیب ۲۰۲۰ ترامپ می‌شود | یک دنیا خبر