پسر شفر و فرهاد مجیدی استقلالی ها را متعجب کردند! | یک دنیا خبر